Vattenstatus

Inom vattenrådsområdet finns 350 vattenförekomster (sjöar och vattendrag som ingår i EU’s Vattendirektiv). Av dessa uppnår 60% inte miljökvalitetsnormen för ekologisk status.

stataus-vro-2015

Här finns en länk till VISS-Vattenkartan med statusklassningar för sjöar och vattendrag.
I kartan kan du själv söka dej till det vatten du är intresserad av genom att dra handvertyget. Du ska ha Silverlight installerad på din dator vilket gör att kartan inte fungerar i Google chrome.

Gul och orangemarkerade vatten är sådan som inte uppfyller miljökvalitetsnormerna och ska åtgärdas.

statuskarta