Våra dokument

Mötesanteckningar 2020

Protokoll årsmöte 2020 VR07

Nytt inom VF_Årsmöte_20200424

Mötesanteckningar 2019

Protokoll årsmöte 2019

Mötesanteckningar 2018

Protokoll årsmöte 2018

Mötesanteckningar 2017

Minnesanteckningar kontakpersonmöte 2017-11-21

Protokoll årsmöte 2017

Minnesanteckningar styrgruppsmöte VRO 7 20170209

Dagordning styrgruppsmote_20170209

minnesanteckningar från kontaktpersonsmöte 2016-11-16

Mötesanteckningar 2016

arsmote-2016-04-06
styrgruppsmote-2016-11-25