Åtgärder för bättre status

Här finns en lista på faktiskt utförda åtgärder sedan 2000, den tid Vattendirektivet har funnits. Tipsa gärna på åtgärder som ni ser saknas så lägger vi in dem. (källor: VISS, egna uppgifter). Listan visas avrinningsområdesvis. Det finns också utfört en mängd olika inventeringar i främst vattendrag men dessa läggs inte ut här.

En lista på de vattenförekomster som vattenrådet prioriterat för åtgärder finns här

En utförlig excellista med statusklassningar och åtgärdsbehov på alla vattenförekomster inom VRO7 finns här

bild statusklassningar med åtgärder

Håller på att uppdateras så återkom gärna lite senare…..

Har du något vatten som behöver åtgärdas kontakta oss i vattenrådet!

 

Åbyälven avrinningsområde

Kalkning
Tvärån, kalkdoserare i Brännland sedan 2002. Utförare Skellefteå kommun.
Malbäcken, våtmarkskalkning sedan 1992. Utförare Skellefteå kommun.

Miljöåterställning och fiskpassager
Biotopvård Åbyälven 2001. Utförare Skellefteå kommun.
Biotopvård Åbyälven 2002. Utförare Skellefteå kommun.
Biotopvård Åbyälven 2004. Utförare Skellefteå kommun.
Byte vägtrumma Malbäcken, Jakobsfors, Utförare Trafikverket.
Byte vägtrumma Malbäcken, Hedfors. Utförare Skellefteå kommun.
Miljåterställning nedan Blåfors 2006, Utförare Skellefteå kommun.
Miljöåterställning med biflöden 2009. Utförare Skellefteå kommun.
Miljöåterställning med biflöden 2010. Utförare Skellefteå kommun.
Miljöåterställning med biflöden 2011. Utförare Skellefteå kommun.
Byte av vägtrumma i Rislandsbäcken 2016. Utförare Trafikverket.
Miljöåterställning Åbyälven 2017. Utförare Rebornprojektet

Övriga åtgärder
Enskilda avlopp åtgärdade i 13 byar 2009. Utförare enskilda hushåll.

Byskeälven avrinningsområde

Kalkning
Tvärån, kalkdoserare i Nyfors sedan 1996. Utförare Skellefteå kommun.
Tvärån, våtmarkskalkning och sjöar sedan 1991. Utförare Skellefteå kommun.
Kyrkbäcken, våtmarkskalkning och sjöar sedan 1992. Utförare Skellefteå kommun.

Miljöåterställning och fiskpassager
Fiskväg i Fällforsfallet 2001. Utförare Skellefteå kommun.
Utrivning av damm i Kyrkbäcken 2006. Utförare Skellefteå kommun.
Miljöåterställning Allejaure 2006. Utförare Arvidsjaurs kommun.
Miljöåterställning av Allejaure 2007. Utförare Arvidsjaur kommun.
Utrivning av vandringshinder. Stadsmyrbäcken 2006. Utförare Skellefteå kommun
Förbättring av vandringsvägar. Stadsmyrbäcken 2007. Trafikverket.
Utrivning av vandringshinder. Finnträskbäcken 2006. Utförare Skellefteå kommun
Utrivning av vandringshinder. Svartbäcken 2006. Utförade Skellefteå kommun
Förbättring av vandringsvägar. Sälgträskbäcken 2006. Utförare Skellefteå kommun
Utrivning av vandringshinder. Strandforsbäcken 2009. Utförare Skellefteå kommun
Utrivning av vandringshinder. Brännträskbäcken 2006. Utförare Skellefteå kommun
Utrivning av vandringshinder, biotopvård. Skäljetjärnsbäcken 2007. Utförare Skellefteå kommun
Biotopvård. Kyrkbäcken 2011. Utförare Skellefteå kommun
Utrivning av vandringshinder. Stadsmyrbäcken 2011. Utförare Skellefteå kommun
Utrivning av vandringshinder. Storbäcken 2011. Utförare Skellefteå kommun
Utrivning av vandringshinder, biotopvård. Antakbäcken 2011. Utförare Skellefteå kommun
Biotopvård. Ålsån 2011. Utförare Skellefteå kommun.
Utrivning a vandringshinder. Erikmyrbäcken 2011. Utförare Skellefteå kommun
Miljöåterställning i sidovattendrag 2008. Utförare Skellefteå kommun.
Miljöåterställning med biflöden 2009. Utförare Skellefteå kommun.
Miljöåterställning med biflöden 2010. Utförare Skellefteå kommun.
Miljöåterställning med biflöden 2011. Utförare Skellefteå kommun.
Återintroduktion av flodpärlmussla Sälgträskbäcken 2008. Utförare Skellefteå kommun.
Lekbottenrestaurering. Kilisån, Bäverån och Byskeälven 2016-2017. Utförare Byskeälvens övre FVO
Miljöåterställning Långträskälven 2017. Utförare Rebornprojektet
Miljöåterställning Åbyälven 2018. Utförare Rebornprojektet

 

Kågeälven avrinningsområde

Kalkning
Norra Bastuträsket, sjökalkning sedan 1987. Utförare Skellefteå kommun

Miljöåterställning och fiskpassager
Åtgärder av vandringshinder i biflöden 2013. Utförare Kågeälvens övre FVO
Miljöåterställning biflöden 2014. Utförare Kågeälvens övre FVO
Kagealvens bifloden. 2009 – 2016 Slutrapport. Utförare Kågeälvens övre FVO
Byte av vägtrumma i Martinsbäcken, klar 2017. Trafikverket
Byte av 2 vägtrummor i Lillbäcken 2017. Trafikverket

Övriga avrinningsområden
Harrbäcken Kinnbäck

Återintroduktion av kustharr, påbörjat juni 2017 inom SÅP-projektet. Utförare Skellefteå kommun

Utrivning bråteshinder 2017. Utförare Skellefteå kommun

Tåmeälvens avrinningsområde

Kalkning
Finnträsket, Björntjärnen, Vitsjön, sjökalkning sedan 1983. Utförare Skellefteå kommun.

Miljöåterställning
Biotopvård Tåmeälven 2008, Utförare Skellefteå kommun
Byte vägtrumma mot bro, Harrbäcken. Utförare Skellefteå kommun
Lekplatser med Hartijokk-metoden, Harrbäcken 2009. Utförare Skellefteå kommun
Byte vägtrumma, Harrbäcken. Utförare Länsstyrelsen/Skogsstyrelsen

Storbäcken avrinningsområde

Kalkning
Vadbäcken, kalkas med kalkdoserare sedan 1994. Utförare Skellefteå kommun.
Oxbäcken, kalkas med kalkdoserare sedan 1993. Utförare Skellefteå kommun

Miljöåterställning
Utrivning av damm i Ostvik/Östanbäck 2018. Utförare Skellefteå kommun

Rösnäsbäckens avrinningsområde

Utrivning bråteshinder 2017. Utförare Skellefteå kommun

Svallängesbäcken avrinningsområde

Utrivning bråteshinder 2017. Utförare Skellefteå kommun

Holmviksbäcken avrinningsområde

Utrivning bråteshinder 2017. Utförare Skellefteå kommun

Harrbäcken, Harrbäcksands avrinningsrområde

Byte av vägtrummor till balkbro. Utförare Skellefteå kommun
Byte vägtrumma. Utförare Flisikprojektet, Lst AC och Skogsstyrelesen

Återintroduktion av kustharr, påbörjat juni 2017 inom SÅP-projektet. Utförare Skellefteå kommun.

Fällbäckens avrinningsområde

Enskilda avlopp åtgärdade i 2009. Utförare enskilda hushåll.

Kusten

Kvarkenfladaprojektet 
Kustharrprojektet. Länsstyrelsen AC, BD  (info kommer)