Vattentemperaturer i våra älvar 2017, 2018 och 2019.

 

Med hjälp av utplacerade temperaturloggrar mäter Skellefteå kommun vattentemperaturer i kommunens älvar. Mätningarna ingår i vattenövervakningen och syftet är också att följa vattentemperaturen med tanke på klimatförändringar. Det ger också en möjlighet att jämföra med de modellerade vattentemperaturer som SMHI numer redovisar för många vattendrag och delavrinningsområden i vattenwebben.

Kraftigt förhöjda vattentemperaturer sommartid kan vara fatala för känsliga vattenorganismer. Kallvattenarter stressas och kan sluta äta vid alltför höga temperaturer med minskad tillväxt och högre känslighet för sjukdomar som följd. Kontinuerliga mätningar kan därför vara viktiga underlag för att bedöma resultat av olika undersökningar och inventeringar.

Temperaturloggarna finns utplacerade vid Hednäs kraftstation (Åbyälven), Fällfors (Byskeälven) och Ersmark (Kågeälven). De är av märket Tinytag Aquatic 2 och har en mätnoggrannhet på 0,5 grader. Mätningsintervallen är 1 timme men här redovisas dygnsmedeltemperaturer.

Vattentemp 2017_2019

Mätningarna visar att skillnader i vattentemperaturer mellan älvarna är liten. Sommaren 2019 var varmast då temperaturen var strax över 23 grader i alla älvar den 28 juli.

SMHI’s vattenwebb finns modellerade dygnsvattentemperaturer. Intressant är att jämföra dessa mot det faktisk uppmätta.

Vattentemp Kågeälven 2017_2019

Diagrammet visar att de modellerade temperaturvärdena följer det uppmätta värdena förvånansvärt väl. Korta svängningar i vattentemperaturen klarar de modellerade värdena att följa. Men det finns lite skillnader. SMHI’s temperaturer stiger tidigare på våren och tycks även kunna vara något högre på hösten. Men i stora drag lyckas modellen väl beräkna de verkliga temperaturerna. Detta gör att det finns möjlighet att använda de modellerade värdena utan direkt mäta vattentemperaturen. Nackdelen är att SMHI’s data beräknas och redovisas i efterhand.

SMHI har modellerade dygnsmedeltemperaturer sedan 2004. Även om det är en kort tidsperiod så kan det ändå ge en fingervisning vart vattentemperaturerna är på väg. Diagrammet visar antalet dygn där medeltemperaturen varit över 18 grader i Kågeälven vid Ersmark. Vid lax- och öringsfiske är temperaturer över 18 grader normalt den gräns där man rekommenderar att inte fiska i våra älvar.

Antal dygn över 18 grader Kågeälven

Några somrar som 2012 och 2015 var vattentemperaturen aldrig över 18 grader. Under 2014 och 2018 överskreds 18 grader under ca 1 månad. Variationerna är som synes stora och det påverkar också fiskemöjligheterna i älven sommartid olika år.

Vi har försök se om höga sommartemperaturerna på nåt sätt negativt påverkat tätheten av laxungar eller deras tillväxt. Någon sådan effekt har inte gått att konstatera.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annons

Författare: Skellefteälvens Vattenråd VRO8

Vattenmyndigheten arbetar för att få viktiga samhällsgrupperingar att aktivt vilja delta i vattenförvaltningen på flera sätt. Vattenmyndigheten och länsstyrelserna har bland annat stöttat utvecklingen av lokala samverkansorgan, så kallade vattenråd. Vattenråd är de regionala och lokala forum där berörda aktörer kan mötas och diskutera gemensamma vattenfrågor. Vattenråd är också ett forum där alla inom ett avrinningsområde aktivt kan delta för att påverka vattenförvaltningens inriktning och hur det ska fungera. Vattenrådet blir ett samverkansorgan inom avrinningsområdet och fungerar som en länk mellan ansvariga myndigheter, berörda intressenter och allmänhet, ett naturligt forum för samverkan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: