Interpellationsdebatt om Hednäs kraftverk i Skellefteå kommunfullmäktige

Hednäs kraftstation redigerad
Interpellationen: Är det rimligt att behålla Hednäs kraftstation med bakgrund av den utbyggnad av vindkraft som nu sker och vida överstiger den mängd el som kraftstationen producerar.  I debatten deltog Joakim Vallström (V), Petter Ershag (KD), Hans Brettschneider (MP), Stina Engström (L), Micaela Löwenhöök (M) samt kommunalrådet Lorentz Burman (S).

Hednäs kraftstation har varit uppe till debatt ett flertal tillfällen under de senaste åren. Motståndarna till kraftverket hävdar att den mängd el som produceras inte kan motiveras på grund av den skada på älvens biologiska mångfald som kraftverket åsamkar. Utbyggd vindkraft i närområdet har ersatt och kommer att ersätta Hednäs flera gånger om. Att älven också ingår i EU’s nätverk av värdefulla natur Natura 2000 och faktisk är undantagen vattenkraftsutbyggnad med ny vattenkraft är en viktigt faktor. Älven har också en stor potential för turism och friluftsliv.

Försvararna av kraftverket menar att all elproduktion, även den småskaliga vattenkraften är viktigt för klimatomställningen. Kommunalrådet menar också att frågan om Hednäs kraftverk kommer att komma upp i samband med omprövningen av all vattenkraft som inte i dag har tillstånd i Miljöbalken och att det kommer att avgöra Hednäs framtid.

En nyhet i debatten är att Vattenkraftens miljöfond tillsammans med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval El anses kunna finansiera en rivning av kraftverket och även den ekonomiska förlusten av elproduktion.  Kommunalrådet öppnade också upp att Skellefteå Kraft skulle kunna använda dessa pengarna för ett totalt återställande.

Lyssna till debatten här, 1:58 in i sändningen.

 

Annons

Författare: Skellefteälvens Vattenråd VRO8

Vattenmyndigheten arbetar för att få viktiga samhällsgrupperingar att aktivt vilja delta i vattenförvaltningen på flera sätt. Vattenmyndigheten och länsstyrelserna har bland annat stöttat utvecklingen av lokala samverkansorgan, så kallade vattenråd. Vattenråd är de regionala och lokala forum där berörda aktörer kan mötas och diskutera gemensamma vattenfrågor. Vattenråd är också ett forum där alla inom ett avrinningsområde aktivt kan delta för att påverka vattenförvaltningens inriktning och hur det ska fungera. Vattenrådet blir ett samverkansorgan inom avrinningsområdet och fungerar som en länk mellan ansvariga myndigheter, berörda intressenter och allmänhet, ett naturligt forum för samverkan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: