Inventering av fisk och musslor med hjälp av eDNA i vattendrag kring Arvidsjaursjön, övre Byskeälven

eDNA övre Byskeälven

Det finns en frågeställning om hur långt upp laxen har lyckats sprida sig i de övre delarna av Byskeälvens vattensystemen. Med hjälp av eDNA-flerartsanalyser utreddes både närvaro av lax, samt andra fiskarter. Vidare utfördes eDNA analyser för att detektera stormusslor, inklusive den hotade flodpärlmusslan vilken är beroende av lax eller öring för sin fortplantning och spridning.

Av de 12 fiskarter som detekterades på 13 lokaler förekom inte lax. De vanligast förekommande fiskarterna på lokalerna provtagna med eDNA var lake (rödlistad), abborre, sik samt öring.  Tre musselarter detekterades bl.a. den rödlistade flodpärlmusslan som förekom på flera lokaler.

Hela rapporten finns att ladda ner här:
Naslund_mfl_eDNA_Byskealven_AqBi_rapport_2019.22

Författare: Skellefteälvens Vattenråd VRO8

Vattenmyndigheten arbetar för att få viktiga samhällsgrupperingar att aktivt vilja delta i vattenförvaltningen på flera sätt. Vattenmyndigheten och länsstyrelserna har bland annat stöttat utvecklingen av lokala samverkansorgan, så kallade vattenråd. Vattenråd är de regionala och lokala forum där berörda aktörer kan mötas och diskutera gemensamma vattenfrågor. Vattenråd är också ett forum där alla inom ett avrinningsområde aktivt kan delta för att påverka vattenförvaltningens inriktning och hur det ska fungera. Vattenrådet blir ett samverkansorgan inom avrinningsområdet och fungerar som en länk mellan ansvariga myndigheter, berörda intressenter och allmänhet, ett naturligt forum för samverkan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s