Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Hednäs kraftstation redigerad
Hednäs kraftstation. Ansökan om omprövningen för anläggningen ska vara inlämnad till domstolen  senast 2023  enligt den Nationella planen.
Nu har Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät gemensamt tagit fram ett förslag till den nationella planen för omprövning av vattenkraften. Den lämnades till regeringen den 1 oktober.

Nytt för vårt Vattenrådsområde är att tiden för inlämning av ansökan för omprövningen av Hednäs Kraftstation i Åbyälven senareläggs till 2023. Kågeälven prövas 2022 samt att Byskeälven är bortplockad från planen då den helt saknar kraftverk. Även Kågeälven saknar kraftverk men där finns däremot en gammal kraftverksdamm vid Storfallet.

Omprövningen av Skellefteälven är tidigarelagd till 2028. Först ut i vårt närområde är Rickleån där ansökan ska vara inlämnad senast 2022.

Den nationella planen kan läsas här

Författare: Skellefteälvens Vattenråd VRO8

Vattenmyndigheten arbetar för att få viktiga samhällsgrupperingar att aktivt vilja delta i vattenförvaltningen på flera sätt. Vattenmyndigheten och länsstyrelserna har bland annat stöttat utvecklingen av lokala samverkansorgan, så kallade vattenråd. Vattenråd är de regionala och lokala forum där berörda aktörer kan mötas och diskutera gemensamma vattenfrågor. Vattenråd är också ett forum där alla inom ett avrinningsområde aktivt kan delta för att påverka vattenförvaltningens inriktning och hur det ska fungera. Vattenrådet blir ett samverkansorgan inom avrinningsområdet och fungerar som en länk mellan ansvariga myndigheter, berörda intressenter och allmänhet, ett naturligt forum för samverkan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s