Hänt och på gång i ”vattensverige” – feb/mars

Vattenmyndigheten har mejlat ut nyheter till Vattenrådet. Här kommer ett urval av länkarna.


Nätfiske i Bottenhavet kan begränsas 

Ett förbud att lägga nät på grundare vatten än tre meter mellan september och juni kan bli verklighet för fritidsfiskare i Bottenhavet,…

Sportfiskarna informerade EU-kommissionen om nya lagen om vattenkraft!
EU-kommissionen har i över tio år drivit en process mot Sveriges bristfälliga implementering av EU:s ramdirektiv för vatten. Sedan den 1…

Så kan du använda ditt regnvatten till hemmet
Regnvatten som kommer på våra tak försvinner ofta ut i marken eller dagvattensystemet och kommer inte till någon nytta för oss. Men om vi…

VA, sa du?
Att landets VA-nät är i behov av stora investeringar borde de flesta vara medvetna om, men dessvärre är så inte fallet. Ännu värre är att…

Hydrolog om grundvattennivåerna: ”Fortfarande lite bekymmersamt”
Trots att vi de senaste tre månaderna haft nederbörd som ligger något över det normala är det fortfarande låga grundvattennivåer på sina…

Miljöfarliga ämnen kostar samhället miljarder
Brandskum, impregneringsmedel, skidvalla och kosmetika – alla kan de innehålla farliga ämnen som blir dyra för oss skattebetalare att ta…

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder
Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i…

Laxens återväxt hotad i tjugo västvenska älvar
MunkedalHavs- och vattenmyndigheten. HaV, förbereder nya, begränsande laxfiskeregler, för sportfisket i tjugo vattendrag utmed den svenska…

Våtmarker kan säkra dricksvattnet när klimatet blir varmare
Nya våtmarker kan ge ökad grundvattennivå, men det ekonomiska bidraget till detta finns inte längre kvar.

Förändringar krävs för att nå miljömål
PITEÅ Norrbottens miljömål kommer inte att nås till år 2020. Miljön är kraftigt påverkad av människan visar den årliga uppföljningen som…

Kan skogsbrukets klimatnytta öka genom smartare bäckkantzoner?
Skogar motverkar klimatförändring genom att ta upp kol. En del av detta kol transporteras dock med markvattnet och släpps ut till…

En av världens största sjöar blir egen juridisk person
Lake Erie har efter en folkomröstning i den amerikanska staden Toledo fått lagliga rättigheter motsvarande en juridisk person. ”Lake Erie…

Miljöministrar kom överens om regler för dricksvattenkvalitet – Regeringen.se
För att avgöra kvaliteten på dricksvatten i EU ska medlemsländerna mäta förekomsten av bland annat uran och hormonstörande ämnen i vattnet….

Missbildade abborrar vid gruva väcker oro och frågor
Abborrar har nu hamnat i fokus inom den svenska gruvnäringen. Dessvärre handlar det inte om goda nyheter. Det har nämligen påträffats…

Klimatet påverkar dricksvattnet på många sätt
Klimatförändringarna påverka dricksvattenförsörjningen i Sverige på flera sätt. Torka, vattenbrist respektive oväder och översvämningar är…

 

 

Författare: Skellefteälvens Vattenråd VRO8

Vattenmyndigheten arbetar för att få viktiga samhällsgrupperingar att aktivt vilja delta i vattenförvaltningen på flera sätt. Vattenmyndigheten och länsstyrelserna har bland annat stöttat utvecklingen av lokala samverkansorgan, så kallade vattenråd. Vattenråd är de regionala och lokala forum där berörda aktörer kan mötas och diskutera gemensamma vattenfrågor. Vattenråd är också ett forum där alla inom ett avrinningsområde aktivt kan delta för att påverka vattenförvaltningens inriktning och hur det ska fungera. Vattenrådet blir ett samverkansorgan inom avrinningsområdet och fungerar som en länk mellan ansvariga myndigheter, berörda intressenter och allmänhet, ett naturligt forum för samverkan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s