Hednäs kraftverk först ut i den nationella omprövningen av vattenkraften

HAV har presenterat förslag till tidsplan för omprövning av vattenkraften enligt den nya lag som trädde i kraft 1 januari 2019. Åbyälven med det enda kraftverket i Hednäs föreslås vara först ut. Omprövningen av Hednäs påbörjas 2020 och ska vara slutförd 2021. Det innebär att Skellefteå Kraft nu drar tillbaka sin ansökan om prövning av ny fiskväg som skulle skett i slutet av maj i år.

Även Kågeälven och Byskeälven finns med högt upp på listan, startår 2021 respektive 2022. Just nu lite oklart varför de är med då dessa älvar saknar kraftverk. Så här tycks HAV mena att även dammar ska omprövas? Noteras att Skellefteälven (2036) och Bureälven (2039) ligger långt ner på listan. Piteälven (2023) och Rickleån (2031).

Läs mer på HAV’s hemsida om den Nationella planen (NAP)

Hela listan med förslaget till omprövningar kommer här:

HARO NAMN Startår Slutår
17000 Åbyälven 2021 2021
19000 Kågeälven 2021 2021
27000 Tavleån 2021 2021
37038 Område 37/38 2021 2021
38039 Område 38/39 2021 2021
46000 Nianån 2021 2021
63000 Trosaån 2021 2021
66000 Kilaån 2021 2021
69000 Vindån 2021 2021
80081 Område 80/81 2021 2021
88089 Område 88/89 2021 2021
89000 Nybroån 2021 2021
91000 Höje_å 2021 2021
93000 Saxån 2021 2021
97000 Stensån 2021 2021
104000 Himleån 2021 2021
107000 Kungsbackaån 2021 2021
107108 Område 107/108 2021 2021
108109 Område 108/109 2021 2021
112000 Enningdalsälven 2021 2021
1000 Torneälven 2022 2022
18000 Byskeälven 2022 2022
51000 Testeboån 2022 2022
54000 Tämnarån 2022 2022
55000 Forsmarksån 2022 2022
62063 Tyresån 2022 2022
66067 Område 66/67 2022 2022
70071 Område 70/71 2022 2022
73000 Virån 2022 2022
81082 Område 81/82 2022 2022
84085 Område 84/85 2022 2022
86087 Område 86/87 2022 2022
92000 Kävlingeån 2022 2022
102000 Suseån 2022 2022
109000 Bäveån 2022 2022
118117 Område 118/117 2022 2022
13000 Piteälven 2023 2023
14000 Lillpiteälven 2023 2023
32000 Lögdeälven 2023 2023
42000 Ljungan 2023 2023
65000 Nyköpingsån 2023 2024
83000 Vierydsån 2023 2023
84000 Bräkneån 2023 2023
87000 Skräbeån 2023 2023
103104 Område103/104 2023 2023
106000 Rolfsån 2023 2023
12000 Alterälven 2024 2024
26000 Sävarån 2024 2024
33000 Husån 2024 2024
36000 Moälven 2024 2024
43000 Gnarpsån 2024 2024
45000 Delångersån 2024 2024
50000 Hamrångeån 2024 2024
68000 Söderköpingsån 2024 2024
96000 Rönne_å 2024 2024
99000 Genevadsån 2024 2024
100000 Fylleån 2024 2024
30000 Öreälven 2025 2025
37000 Nätraån 2025 2025
43044 Område 43/44 2025 2025
44000 Harmångersån 2025 2025
45046 Kustområde_45046 2025 2025
61000 Norrström 2025 2034
70000 Storån 2025 2025
81000 Nättrabyån 2025 2025
85000 Mieån 2025 2025
105000 Viskan 2025 2025
28000 Umeälven 2026 2030
48000 Ljusnan 2026 2030
74000 Emån 2026 2027
108000 Göta_Älv 2026 2037
67000 Motalaström 2028 2030
24000 Rickleån 2031 2031
38000 Ångermanälven 2031 2035
88000 Helge_å 2031 2031
9000 Luleälven 2032 2034
101000 Nissan 2032 2032
86000 Mörrumsån 2033 2034
34000 Gideälven 2035 2035
53000 Dalälven 2035 2040
98000 Lagan 2035 2037
20000 Skellefteälven 2036 2038
40000 Indalsälven 2036 2038
75000 Alsterån 2038 2038
103000 Ätran 2038 2039
21000 Bureälven 2039 2039
31000 Leduån 2039 2039
52000 Gavleån 2039 2040
71000 Botorpsströmmen 2039 2039
77000 Ljungbyån 2039 2039
80000 Lyckebyån 2039 2039
3000 Sangisälven 2040 2040
23000 Kålabodaån 2040 2040
72000 Marströmmen 2040 2040
78000 Hagbyån 2040 2040
79000 Bruatorpsån 2040 2040
82000 Ronnebyån 2040 2040
110000 Örekilsälven 2040 2040

Författare: Skellefteälvens Vattenråd VRO8

Vattenmyndigheten arbetar för att få viktiga samhällsgrupperingar att aktivt vilja delta i vattenförvaltningen på flera sätt. Vattenmyndigheten och länsstyrelserna har bland annat stöttat utvecklingen av lokala samverkansorgan, så kallade vattenråd. Vattenråd är de regionala och lokala forum där berörda aktörer kan mötas och diskutera gemensamma vattenfrågor. Vattenråd är också ett forum där alla inom ett avrinningsområde aktivt kan delta för att påverka vattenförvaltningens inriktning och hur det ska fungera. Vattenrådet blir ett samverkansorgan inom avrinningsområdet och fungerar som en länk mellan ansvariga myndigheter, berörda intressenter och allmänhet, ett naturligt forum för samverkan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s