Mängden laxungar i våra älvar minskar

Efter att tätheten av laxungar i våra tre älvar under de senaste åren har visat på en positiv ökning så visar en sammanställning 2018 års elfiske på att trenden nu är bruten i många av de provfiskade lokalerna. Undantaget från detta är Norrbottensdelen av Åbyälven  och Kågeälven som fortfarande ser en svag ökning  från föregående år (Åbyälven dock från en låg nivå). I Västerbottensdelen av Byskeälven minskar tätheterna tredje året i rad. Vi får verkligen hoppas att nedgången bara är tillfällig men rapporterna om sjuka laxar i Sveriges älvar är mycket bekymmersam. Tyvärr är vi inte helt klara på de direkta orsakerna. Forskning pågår men den behöver intensifieras.
I Vindelälven är situationen rent av katastrofal. Här har tätheterna minskat dramatiskt sedan toppåret 2014.

 

Här kommer diagram på fångsten av laxungar från elfiskeregistret uppdaterade för 2018 år siffror. De kraftigt försämrade fångsterna i Vindelälven visas längst ner. Det bör noteras att det är färre fiskade lokaler i de övre delarna av Åbyälven och Byskeälven. Men det är inte säkert att det påverkar totalbilden.

 

Åbyälven, Norrbottensdelen

Lax Åby BD

 

Åbyälven, Västerbottensdelen

Lax Åby AC

 

Byskeälven, Norrbottensdelen

Lax Byske BD

 

Byskeälven, Västerbottensdelen

Lax Byske AC

 

Kågeälven

Lax Kåge

 

Vindelälven

Lax Vindel

 

 

 

 

Författare: Skellefteälvens Vattenråd VRO8

Vattenmyndigheten arbetar för att få viktiga samhällsgrupperingar att aktivt vilja delta i vattenförvaltningen på flera sätt. Vattenmyndigheten och länsstyrelserna har bland annat stöttat utvecklingen av lokala samverkansorgan, så kallade vattenråd. Vattenråd är de regionala och lokala forum där berörda aktörer kan mötas och diskutera gemensamma vattenfrågor. Vattenråd är också ett forum där alla inom ett avrinningsområde aktivt kan delta för att påverka vattenförvaltningens inriktning och hur det ska fungera. Vattenrådet blir ett samverkansorgan inom avrinningsområdet och fungerar som en länk mellan ansvariga myndigheter, berörda intressenter och allmänhet, ett naturligt forum för samverkan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s