Skellefteå Kraft ansöker om ny fiskväg vid Hednäs kraftstation i Åbyälven

hednäsbild

Skellefteå Kraft har lämnat in en ansökan till mark och miljödomstolen om att anlägga en ny fiskväg och ändra sänkningsgränsen vid kraftstationen. Nuvarande fiskväg har dålig funktion och vid spill över dammluckorna har fisk, främst lax,  lockats till spillfåran och fastnat där. Fisken har då antingen dött eller fått håvas, med risk för skador, förbi dammen manuellt. Nu vill Skellefteå Kraft bygga ett omlöp förbi dammen, förbättra nedströmspassage av smolt och vuxen fisk genom ett fingaller samt en bygga en barriär nedströms kraftverket för att förhindra vandring upp i kraftverkskanalen. Flera miljöorganisationer har opponerat sig och vill att kraftverket ska rivas.

Åbyälven uppströms Hednäs har stor potential för laxproduktion och ca 70% av laxens uppväxtområden bedöms ligga här.  Återställning av älven görs i ReBorn-projektet.

För den som är intresserad finns några av ansökningshandlingarna här. Underlaget är från de akter som finns hos Skellefteå kommun som är utsedd av domstolen som aktförvarare.

ansökan

miljökonsekvensbeskrivning

teknisk beskrivning

samrådsredogörelse

underlag för samråd

Författare: Skellefteälvens Vattenråd VRO8

Vattenmyndigheten arbetar för att få viktiga samhällsgrupperingar att aktivt vilja delta i vattenförvaltningen på flera sätt. Vattenmyndigheten och länsstyrelserna har bland annat stöttat utvecklingen av lokala samverkansorgan, så kallade vattenråd. Vattenråd är de regionala och lokala forum där berörda aktörer kan mötas och diskutera gemensamma vattenfrågor. Vattenråd är också ett forum där alla inom ett avrinningsområde aktivt kan delta för att påverka vattenförvaltningens inriktning och hur det ska fungera. Vattenrådet blir ett samverkansorgan inom avrinningsområdet och fungerar som en länk mellan ansvariga myndigheter, berörda intressenter och allmänhet, ett naturligt forum för samverkan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s