Laxens år 2019

International Year of the Salmon 2019 är ett internationellt initiativ för att informera om och öka intresset för åtgärder och forskning för bevarande, restaurering och långsiktigt hållbart nyttjande av laxbestånden och laxens livsmiljöer. Syftet är att genom internationellt, nationellt och lokalt samarbete bidra till att samla, dela och utveckla kunskaper, medvetenhet och ökat intresse för att vidta åtgärder.

Laxen är en karaktärsart för rena, fritt strömmande och forsande vattendrag. Laxen är också mycket viktigt för fritidsfiske och turistnäring. Inom vårt område är vi lyckligt lottade med tre fina älvar som hyser reproducerande vildlax. Stora insatser med biotopvård i älvarna, fiskeregleringar i havet och längs kusten har gjort att laxbestånden har förbättrats avsevärt de senaste 30 åren.  Men nya orosmål med främst fisksjukdomar har dykt upp. Vi får därför inte slå oss till ro utan lokalt fortsätta arbeta för rena vatten, ta bort vandringshinder, ha en klok fiskevård och laxförvaltning i våra älvar. Det förutsätter att alla inblandade tillsammans samverkar och hjälper till. Dessutom måste vi nationellt och internationellt satsa mer resurser för att lösa de sjukdomsproblem som vi nu ser och egentligen sen många år redan har konstaterat hos laxen.

Exakt hur stor laxens historiska utbredning inom vårt område var vet vi inte. Men vi vet att många vandringshinder i form av dammar och felaktigt anlagda vägtrummor länge har begränsat laxens spridning. Flottningens bottenrensningar har dessutom gjort stor skada på de flesta av uppväxtplatserna. Här kan och vill vi lokalt göra många insatser. Det är också glädjande att vi ser att genomförda åtgärder ökar tätheterna av laxungar i både älvarna och biflöden. Men det går att göra mycket mer för att öka utbredningsområdet och mängden lax i vattendragen.

Här är en karta som visar alla elfiskade lokaler med fångst av laxungar inom Åby- Byske- Kåge älvars Vattenrådsområde t.o.m 2018. (källa elfiskeregistret 2019-01-10). Alla möjliga vatten med laxreproduktion är förstås inte kontrollerade så fler biflöden med lax kan finnas.

 

laxkartan 2018

Nedan en lista med de biflöden till älvarna där elfisken har konstaterat laxreproduktion. Eftersom lax och öring är värdfisk för den akut hotade flodpärlmusslan så är också dessa bäckar potentiella flodpärlmusslevattendrag.

Åbyälven

Malbäcken
Tvärån

Byskeälven

Bäverån
Fräkenträskbäcken
Långträskån
Ålsån
Sälgträskbäcken
Kyrkbäcken
Tvärån
Svartbäcken
Byskebäcken

Kågeälven

Häbbersbäcken
Lillträskbäcken
Martinsbäcken
Tarsmyrbäcken
Djupbäcken

 

 

Författare: Skellefteälvens Vattenråd VRO8

Vattenmyndigheten arbetar för att få viktiga samhällsgrupperingar att aktivt vilja delta i vattenförvaltningen på flera sätt. Vattenmyndigheten och länsstyrelserna har bland annat stöttat utvecklingen av lokala samverkansorgan, så kallade vattenråd. Vattenråd är de regionala och lokala forum där berörda aktörer kan mötas och diskutera gemensamma vattenfrågor. Vattenråd är också ett forum där alla inom ett avrinningsområde aktivt kan delta för att påverka vattenförvaltningens inriktning och hur det ska fungera. Vattenrådet blir ett samverkansorgan inom avrinningsområdet och fungerar som en länk mellan ansvariga myndigheter, berörda intressenter och allmänhet, ett naturligt forum för samverkan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s