Skellefteå kommun nominerad till vattenpriset Sjöstjärnan

Harrbäcken mynningHarrbäckens mynning i havet. Här pågår ett arbetet att återintroducera harr.

Skellefteå kommun är nominerad till det nationella vattenmiljöpriset Sjöstjärnan. Med priset vill man lyfta fram goda exempel på lokalt vattenvårdsarbete. Prissumman på 50 000 kronor, får användas till sådant som kan bidra till bättre vatten.

Skellefteå kommun är nominerad av Vattenmyndigheten i Bottenviken. I nomineringen kan man bland annat läsa att Skellefteå kommun på ett aktivt och planerat sätt huggit tag i arbetet med vattenförvaltning, både vad gäller bra dricksvatten, ekologisk status och vattnets värde för kommunens invånare och besökare i form av fiske, bad och andra fritidsaktiviteter. I motiveringen menar man även att Skellefteå kommun ligger i framkant när det gäller samverkan med allmänheten, företagare och myndigheter för att nå målen i vattenförvaltningen. Skellefteå kommun både initierar och genomför ett aktivt åtgärdsarbete för en bättre vattenmiljö, bl.a. genom inventeringar av nuvarande status och åtgärdsbehov i kommunens sjöar och vattendrag. Kommunen stöder också och genomför åtgärder som flottledsrestaurering, restaurering av små kustmynnande vattendrag och åtgärder för att minska övergödningsproblemen i kommunens sjöar, bl.a. Skråmträsket. (läs hela nomineringen längst ner på sidan).

Vad ska Skellefteå använda prissumman till om ni vinner?
”Om vi utses kommer prispengarna att användas för att ta bort vandringshinder för fisk i något av kommunens vattendrag”, säger Bo-Göran Persson, limnolog.

Det är Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som står bakom priset Sjöstjärnan och som ingår i juryn. Vinnare av Sjöstjärnan 2017 utses på Havs- och vattenforum i Göteborg 16-17 maj 2017.

Mer om utmärkelsen Sjöstjärnan

Havs- och vattenmyndigheten

Motivering till nomineringen
”Skellefteå kommun har på ett aktivt och planerat sätt huggit tag i arbetet med vattenförvaltning, både vad gäller den formella delen med bra dricksvatten och ekologisk status men också med vattnets värde för kommunens medborgare i form av fiske, bad och andra fritidsaktiviteter.

Kommunen deltar aktivt i flera vattenråd, bl.a. för Skellefte älv och Byske-Åby älv, dels som kontaktpersoner och sammankallande, men också i att stödja vattenrådens funktion som informationsbärare mellan allmänhet, verksamhetsutövare och vattenförvaltning genom vattendragsvandringar, seminarier, anordnande av vattenförvaltningens samrådsmöten och utbildningar i vattenförvaltningens verktyg och regelverk. Kommunen har bl.a. genomfört utbildning i VISS för kommunens vattenhandläggare.

Skellefteå kommun har genomfört en pilotstudie av tillsyn av industrier, täkter, lantbruk, förorenade områden, skolor, leksaksaffärer etc inom Bureälvens avrinningsområde, samt av kemikalietillsyn med fokus på prioämnen och Särskilt farliga ämnen (SFÄ-ämnen), näringsämnen samt utfasningsämnen och risk-minskningsämnen inom Reach-lagstiftningen. Målsättning har bl.a. varit att koppla tillsynen mot aktuell status för kommunens vattenförekomster i VISS.

Skellefteå kommun både initierar och genomför ett aktivt åtgärdsarbete för en bättre vattenmiljö, bl.a. genom inventeringar av nuvarande status och åtgärdsbehov i kommunens sjöar och vattendrag. Kommunen stöder också och genomför åtgärder som flottledsrestaurering, restaurering av små kustmynnande vattendrag och åtgärder för att minska övergödningsproblemen i kommunens sjöar, bl.a. Skråmträsket. Kommunen har en aktiv roll i förvaltningen av laxbestånden inom kommunen och har bidragit med underlag för arbetet med kraftigt modifierade vattenförekomster genom inventeringar av vattenförekomster i Skellefteälven.

Sammantaget ligger Skellefteå kommun i framkant med arbetet att i samverkan mellan verksamhetsutövare och myndigheter genomföra de mål som omfattas av vattenförvaltningen men också erbjuda såväl boende i kommunen som turister en god och attraktiv vattenmiljö.

Vattenmyndigheten i Bottenviken vill därför nominera Skellefteå kommun till vattenpriset Sjöstjärnan.”

 

 

 

Författare: Skellefteälvens Vattenråd VRO8

Vattenmyndigheten arbetar för att få viktiga samhällsgrupperingar att aktivt vilja delta i vattenförvaltningen på flera sätt. Vattenmyndigheten och länsstyrelserna har bland annat stöttat utvecklingen av lokala samverkansorgan, så kallade vattenråd. Vattenråd är de regionala och lokala forum där berörda aktörer kan mötas och diskutera gemensamma vattenfrågor. Vattenråd är också ett forum där alla inom ett avrinningsområde aktivt kan delta för att påverka vattenförvaltningens inriktning och hur det ska fungera. Vattenrådet blir ett samverkansorgan inom avrinningsområdet och fungerar som en länk mellan ansvariga myndigheter, berörda intressenter och allmänhet, ett naturligt forum för samverkan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s