Kågefjärdens bottensediment har en relativt god miljökemisk status bortsett från förhöjda metallhalter

kagefjardensediment
Karta över Kågefjärden och provtagningslokalerna

Det är överlag höga halter av organiska miljöföroreningar och metaller i bottensediment i anslutning till pappers- och träindustrier i Norrland. Det visar resultatet från projektet Fiberbankar i Norrland där man har kartlagt och riskklassat bottnar längs med Norrlands kust samt några sjöar och älvar i Jämtlands och Västernorrlands län.

Så här beskriver rapporten resultatet i Kågefjärden:

I undersökningsområdet i Kågefjärden har endast en 42 000 m2 stor yta påverkad av timmerhantering direkt väster om kajen i Kågehamn definierats som fiberrika sediment. För övrigt var bottnarna i stort sett fria från fibrer. De miljökemiska analyserna visade att halterna av organiska föroreningar överlag var låga men arsenikhalten klassades som mycket hög i tre av fyra prover, dock inte i det det prov som var lokaliserat närmast kajen i Kågehamn.

Halterna av organiska föreningar och metaller i Kågefjärden är i regel låga, och i många fall under detektionsgränserna. PAH11-halten klassas som hög i EE001, lokaliserat nära fiberrikt sediment vid Kågehamn, och där överskrids även det effektbaserade gränsvärdet för antracen. Arsenikhalten klassas som mycket avvikande från jämförvärdet i tre av fyra prover, vilket inte är onormalt i den här delen av Västerbotten p.g.a. höga halter i berggrunden och eventuell påverkan från Rönnskärsverken. Det undersökta området i Kåge har således en relativt god miljökemisk status bortsett från förhöjda metallhalter.

Läs mer om undersökningen här

Hela rapporten finns här

 

Författare: Skellefteälvens Vattenråd VRO8

Vattenmyndigheten arbetar för att få viktiga samhällsgrupperingar att aktivt vilja delta i vattenförvaltningen på flera sätt. Vattenmyndigheten och länsstyrelserna har bland annat stöttat utvecklingen av lokala samverkansorgan, så kallade vattenråd. Vattenråd är de regionala och lokala forum där berörda aktörer kan mötas och diskutera gemensamma vattenfrågor. Vattenråd är också ett forum där alla inom ett avrinningsområde aktivt kan delta för att påverka vattenförvaltningens inriktning och hur det ska fungera. Vattenrådet blir ett samverkansorgan inom avrinningsområdet och fungerar som en länk mellan ansvariga myndigheter, berörda intressenter och allmänhet, ett naturligt forum för samverkan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s