Skellefteå Kraft vill förtydliga beslut om Hednäs kraftstation

hednas

 

Med anledning av den inbjudan som Fiskevårdsområdet i Åbyälven skickat ut till ett möte om Åby älvdal och Hednäs kraftstation vill Skellefteå Kraft göra ett förtydligande och bestrida påståendet att Skellefteå Kraft öppnat för en utrivning av dammen förutsatt att det finns en lokal opinion för det.

Skellefteå Kraft har beslutat att genomföra en rad olika fiskvandringsåtgärder vid Hednäs Kraftstation. När dessa åtgärder genomförts är det vår uppfattning att kraftverkets påverkan på laxfiskbeståndet i Åbyälven blir marginell, och att besöksnäring och fisketurism kan utvecklas tillsammans med produktion av förnybar energi.

Skellefteå Krafts beslut grundar sig inte på huruvida det finns en opinion för eller emot kraftstationen. Vi har fattat beslutet om att investera i åtgärder för förbättrad fiskvandring ur ett miljöperspektiv, ett ekonomiskt perspektiv och även utifrån den samhällsnytta som elproduktion skapar.

Då vi genom åtgärder kan uppnå en enbart marginell påverkan på laxfiskebeståndet i Åbyälven så är det bästa för miljön att genomföra åtgärder i kombination med produktion av förnybar energi.

Sett till anläggningens värde och produktion är det ur ekonomisk synvinkel bättre att genomföra åtgärder än att riva stationen. Största värdet för samhället skapar vi med genomförda åtgärder och fortsatt levererans av förnybar energi samtidigt som förutsättningar finns för utveckling av andra näringar i området.

Utan att göra oss till tals för våra ägare kan vi konstatera att både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen avslagit en motion och ett medborgarförslag rörande en utrivning av Hednäs kraftstation. Det senaste ställningstagandet gjordes av kommunstyrelsen den 23 januari i år.

Vi är tillgängliga för vidare samtal kring Hednäs kraftstation, antingen om ni vill ringa oss eller träffa oss.

På vår hemsida finns det mer att läsa om Hednäs kraftstation.

 

För mer information kontakta

Per Forsberg, affärsenhetschef Vattenkraft

070-6172541

 

Författare: Skellefteälvens Vattenråd VRO8

Vattenmyndigheten arbetar för att få viktiga samhällsgrupperingar att aktivt vilja delta i vattenförvaltningen på flera sätt. Vattenmyndigheten och länsstyrelserna har bland annat stöttat utvecklingen av lokala samverkansorgan, så kallade vattenråd. Vattenråd är de regionala och lokala forum där berörda aktörer kan mötas och diskutera gemensamma vattenfrågor. Vattenråd är också ett forum där alla inom ett avrinningsområde aktivt kan delta för att påverka vattenförvaltningens inriktning och hur det ska fungera. Vattenrådet blir ett samverkansorgan inom avrinningsområdet och fungerar som en länk mellan ansvariga myndigheter, berörda intressenter och allmänhet, ett naturligt forum för samverkan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s