Infektion trolig orsak bakom fiskdöd

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har under 2016 gjort ett omfattande utredningsarbete för att försöka hitta orsakerna bakom sjuk och död laxfisk i flera vatten. Med stor sannolikhet är virus- och bakterieinfektioner hos fiskarna bidragande faktorer. Inga fiskar från Åby- Byske- Kåge älvar ingick i undersökningen. Däremot så analyserades ett antal fiskar från Ume/Vindelälven. Läs mer på SVAs hemsida

sjuk-lax

Här kommer rapportens sammanfattning. Hela rapporten kan läsas här:
Sjuklighet och dödlighet i svenska laxälvar 2014 – 2016

Sammanfattning

På grund av omfattande sjuklighet och dödlighet på nystigen laxfisk under två på varandra följande år fick Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) att under 2016 utreda framför allt Torne-älven och Mörrumsån. Umeälven inkluderades på grund av akuta sjukdoms-utbrott i juli. Totalt provtogs 112 fiskar. I Mörrumsån sågs främst hudblödningar med påföljande svampangrepp. I Torneälven var läget relativt gott. Lindriga hudblödningar men också en hög andel sårskador sågs på den fisk som hade symptom. I Umeälven var hudblödningar och UDN-liknande förändringar vanligast förekommande. UDN-liknande förändringar såg också i relativt stor omfattning i Mörrumsån.

Under hösten sågs utbrott med kraftiga svampangrepp i flera vattensystem, och fisk från Ljungan, Mälarens inlopp (Stockholms ström/ Sickla kanal) samt Moälven provtogs. Upprepad provtagning gjorde också i Mörrumsån. Fisken i Stockholm hade symptom liknande problemen i Mörrum och Umeälven sommartid, medan provtagningarna i Mörrumsån, Ljungan och Moälven med ett undantag visade på svampangrepp av naturligt nedsatt fisk. Undantaget var massdöd av sik i Ljungan, där siken möjligen var drabbad av en bakteriell epidemi.

Rutinanalyser avseende virus och bakterier gav inget entydigt svar, även om bakterier som kan orsaka hudblödningar och sår påvisades os några fiskar. Helgenomsekvensering indikerade att svårodlade virus inom genus herpesvirus och iridovirus kan finnas i populationen. Dessa virus kan orsaka symptom liknande de som observerats här, och fynden behöver undersökas vidare för att säkerställa närvaro av virus samt klarlägga virulens och prevalens.

Data avseende steg, temperaturer, och vattenföring har undersökts för att titta på smittryck, men en utförligare genomgång behövs för att klargöra samband. En rapportportal har skapats för att allmänheten ska kunna rapportera in fynd, vilket underlättar en övervakning av hälsoläget på vildfisk.

Portalen har använts flitigt och symptomen som rapporterats från undersökta vattensystem korrelerar väl med observationerna vid obduktion. Rapportprotalen kan utgöra en viktig del i en framtida vildfiskövervakning.

Författare: Skellefteälvens Vattenråd VRO8

Vattenmyndigheten arbetar för att få viktiga samhällsgrupperingar att aktivt vilja delta i vattenförvaltningen på flera sätt. Vattenmyndigheten och länsstyrelserna har bland annat stöttat utvecklingen av lokala samverkansorgan, så kallade vattenråd. Vattenråd är de regionala och lokala forum där berörda aktörer kan mötas och diskutera gemensamma vattenfrågor. Vattenråd är också ett forum där alla inom ett avrinningsområde aktivt kan delta för att påverka vattenförvaltningens inriktning och hur det ska fungera. Vattenrådet blir ett samverkansorgan inom avrinningsområdet och fungerar som en länk mellan ansvariga myndigheter, berörda intressenter och allmänhet, ett naturligt forum för samverkan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s