Ny rapport om skyddsvärda arter och vattendrag

Rapportbild Natura 2000

I en ny HaV-rapport sammanställs för första gången fakta om ett antal särskilt känsliga arter och naturtyper i och kring svenska vattendrag. Rapporten ska utgöra ett underlag för privata och offentliga aktörer som planerar naturvårdsinsatser i vattenmiljön, exempelvis länsstyrelser och vattenkraftsbolag.

Den nya rapporten, ”Sötvattensanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan”  är ett detaljerat kunskapsunderlag för de som arbetar med åtgärder i särskilt känsliga vattenområden. Rapporten har tagits fram av Artdatabanken på Havs- och vattenmyndighetens (HaV:s) uppdrag.

– Rapporten är tänkt att fungera som ett underlag för alla verksamheter som planerar åtgärder i vattenmiljöer. Ett särskilt ansvar ligger hos vattenkraftsnäringen, andra vattenverksamheter, kommuner och övriga myndigheter, säger Niklas Egriell på HaV.

Arter aktuella för vårt område som presenteras är främst utter, lax, stensimpa och flodpärlmussla.

Rapporten här

 

Annonser

ReBorN-projektet har startat

Rebornbild
Idag startade återställningsarbetena i Långträskälven, en av Byskeälvens biflöden i Arvidsjaurs kommun. Arbetena görs inom ReBorN-projektet. Åtgärder ska också genomföras i norrbottensdelen av Åbyälven. Andra älvar som ingår i projektet är Lögdeälven, Piteälven, Råneälven och Kalixälven.

Några av projektets mål:

  • Minst 200 km vattendrag ska restaureras

  • Minst 2300 lekbottnar ska byggas

  • Fyra demonstrationsområden ska tas fram. Dessa kommer bland annat att bli utbildningsplatser kring hur god hänsyn ska tas mot vattenmiljöer från skogsbruket.

  • Lax, flodpärlmussla och utter är utpekade målarter i projektet.

    Läs mer om projektet här

 

Åtgärder för bättre vatten

Åtgärder för bättre vatten
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är beslutade och klara. Men vad innebär det egentligen? Hur kan administrativa åtgärder genomförda av myndigheter leda till bättre vattenmiljöer?

Skriften ”Åtgärder för bättre vatten”besvarar dessa frågor och lyfter en rad konkreta exempel på vattenprojekt där detta genomförs.

Vi har det vatten vi har. Och vi klarar oss inte många dagar utan. Ändå har vi genom historien orsakat en hel del problem genom vårt sätt att hantera vatten – som om det vore en oändlig resurs. I själva verket är vatten en begränsad resurs, men med omistliga värden. Att ta hand om vattenmiljön är något av det viktigaste vi människor kan ta oss för.

Här kan du läsa om hur vattenmyndigheternas åtgärdsprogram får effekt och vem som ska göra vad för att se till att rätt åtgärder genomförs på rätt plats.

 

 

Uppdaterat program för vattenrådsdagarna 2017

Trevligt om vattenrådets medlemmar vill delta. Vattenrådet kan betala ut ersättning ifall man inte kan åka i tjänsten. Ta i så fall kontakt med Bo-Göran innan ni anmäler er.

 

Här kommer ett uppdaterat program för Vattenrådsdagarna 2017 i Luleå, 30 -31 augusti.  Vi hoppas att ni finner programmet intressant och att det är många av er som har möjlighet att delta. Ni som ännu inte anmält er hittar länk till anmälan nedan.

 

Till anmälan för Vattenrådsdagarna 2017

På denna sida hittar ni även inbjudan

 

Kort sammanfattning av Vattenrådsdagarna

Fokus för dagarna är vatten i samhällsplaneringen och restaurering av vattendrag. Arbetet med ett hållbart nyttjande av våra vatten behöver ske från olika håll i samhället och det är bara tillsammans som vi kan göra skillnad. Vi vill under dessa dagar inspirera till engagemang  och ökad samverkan som leder till en ökad takt i åtgärdsarbetet på lokal nivå.

Första dagen kommer fokus var på hur lokala och regionala aktörer arbetar utifrån det nya åtgärdsprogrammet för Bottenvikens vattendistrikt. Vi lyssnar till goda exempel, diskuterar och utbyter erfarenheter. Dagen avslutas med gemensam middag.

Andra dagen inleder vi med att lyssna till vad det finns för marknadsnytta med att genomföra fiskeåtgärder. Därefter blir det studiebesök/exkursion med alternativen:

– Vatten i samhället, Luleå med omnejd

– Restaurering och fysiska åtgärder i vattendrag, Råneåälven

I anmälan vill vi gärna att ni anger om det är några särskilda frågor eller områden som ni vill diskutera.

Datum:              30 augusti – 31 augusti 2017

Tid:                     Onsdag 09:30 – 17:00, gemensam middag 19:00

Torsdag 8:30 – 16:00 (studiebesök mellan 10-15)

Plats:                  Quality Hotel i Luleå

Kostnad:           Kostnad för båda dagarna är 400 kr. För en dag 300 kr (dag 1). Lunch, fika och middag ingår.

Logi:                   Bokning och kostnad för logi står deltagarna själva för.

Anmälan:          Senast tisdagen den 1 augusti via denna länk

Ta med:             Kläder efter väder och aktivitet, till exempel gummistövlar

Eventuella frågor ställs till Sophie Forsberg (sophie.forsberg@lansstyrelsen.se)

 

Varmt välkomna!

 

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt genom

Sophie Forsberg

Inbjudan till Vattenrådsdagarna 2017

Vattenrådsdagarna 2017

Vattenmyndigheten i Bottenviken bjuder, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län och Länsstyrelsen i Västerbottens län in till två spännande dagar om vatten. Vi vänder oss i första hand till vattenråd, vattenpolitiker och referensgruppen men även andra intresserade är varmt välkomna.

Vattenrådsdagar 2017 inbjudan och program

Länk till anmälan

 

De flesta ekosystemtjänster från svenska sötvatten är påverkade

Båtbild
Ekosystemtjänster kan enkelt beskrivas som de nyttor som naturen ger oss människor. För våra sjöar och vattendrag handlar det till exempel om dricksvatten, livsmedel och vatten till jordbruket. De hjälper till att reglera klimat och övergödning, att bryta ned giftiga ämnen och att skydda mot översvämningar.
En annan nytta är de funktioner som behövs för att övriga ekosystemtjänster ska fungera, till exempel biologisk mångfald och livsmiljöer där arter kan utvecklas och överleva.

I en ny rapport från HaV beskrivs ekosystemtjänster vi får från våra sötvatten.

Läs mer om rapporten på HaV’s hemsida

Läs rapporten här